Devices

Devices Tipografia dissenyada a partir de la composició de mòbils amb la idea de reivindicar el temps que dediquem davant les pantalles dels nostres telèfons. S’ha partit d’una retícula basada en l’estructura de sistema numèric digital per obtenir un aire més tecnològic i alhora fer al·lusió a el concepte de el temps. El resultat obtingut… Continue reading Devices

Disseny gràfic  —  Girona

© 

2021