Recuperables

Recuperables PFG Disseny Gràfic – ESDAP Olot La idea inicial del meu projecte va sorgir de l’observació de tres realitats:   Un interès creixent per la problemàtica mediambiental en la nostra societat. L’existència d’un volum considerable de materials sobrants en tallers, petites i mitjanes empreses (bàsicament de el món de la construcció) aptes per ser… Continue reading Recuperables

hola@gcoronel.net

Disseny gràfic  —  Girona

© 

2021