Media inputs

 

Infografia sobre els mitjans de comunicació

Any: 2015      Fotografia: Gerard Coronel

Cartells infogràfics on es mostra el temps que em passo rebent la informació de qualsevol mena de mitjà comunicatiu que puc percebre al llarg d’un dia laboral i d’un de festiu. Per poder identificar cada mitjà i distingir-los entre sí s’han utilitzat cercles de diferents tonalitats.

 

El diàmetre que té cada cercle marca el temps en què les estic percebent. La llegenda informativa concreta quin color rep cada mitjà de comunicació, així com el temps equivalent a cada amplada dels cercles.
Llegeix més ↓

Format: A1, A5