Media inputs

 

Infografia sobre els mitjans de comunicació

 

Cartells infogràfics on mostro el temps que em passo rebent la informació de qualsevol mena de mitjà comunicatiu que puc percebre al llarg d’un dia laboral i d’un de festiu. Per poder identificar cada mitjà i distingir-los entre sí s’han utilitzat diferents cercles amb uns colors concrets.

 

El diàmetre que té cada cercle marca el temps en què les estic percebent, de manera que com més gran sigui el cercle més temps m’hauré estat rebent la informació. La llegenda informativa concreta quin color rep cada mitjà de comunicació, així com el temps que equival a cada amplada dels cercles.

Format A1 i A5