tic tac teca

 

Desplegament gràfic per la fundació Alícia

 

Treball acadèmic el qual consistia en dissenyar la identitat visual d’un programa educatiu itinerant anomenat Tic tac teca depenent de la Fundació Alícia i que té com a objectiu difondre els bons hàbits alimentaris en els instituts de secundària. Aquesta unitat pedagògica està destinada a la prevenció de les malalties coronàries.

 

S’ha dissenyat una identitat dinàmica i modular, la qual ha estat aplicada en diferents suports: documents, sobres de carta, carpetes, díptics, targetes, samarretes, entre d’altres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna a projectes