Recuperables

PFG Disseny Gràfic – ESDAP Olot

La idea inicial del projecte va sorgir de l’observació de tres realitats:

  1. Un interès creixent per la problemàtica mediambiental en la nostra societat.
  2. L’existència d’un volum considerable de materials sobrants en tallers, petites i mitjanes empreses (bàsicament de el món de la construcció) aptes per ser reutilitzats o reciclats.
  3. El descobriment i admiració per treballs de reconeguts creatius a partir de materials reutilitzats o reciclats, alguns d’ells amb el valor afegit de la seva contribució a la creació d’ocupació i re-inserció de col·lectius marginals.

Aquests fets em van portar a crear un espai per emmagatzemar aquests materials i posar-los de forma gratuïta a disposició de persones creatives que puguin donar-los una nova vida. Interpretant aquesta idea gràficament sorgeix el disseny d’aquest nou espai i el desplegament gràfic corresponent.

Any

2018

 

Col·laboradors

Pere Alvaro

Fotografia

Gerard Coronel

Tipografia principal

Tipografia secundària

Memòria

Papereria corporativa

Cartells

Magatzem

Gràfica aplicada a l’espai

Web

Pictogrames