Recuperables

 

 

Banc de materials reutilitzables

PFG  —  ESDAP Olot

Any: 2018      Fotografia: Gerard Coronel

La idea inicial del projecte va sorgir de l’observació de tres realitats:

 

  • Un interès creixent per la problemàtica mediambiental en la nostra societat.
  • L’existència d’un volum considerable de materials sobrants en tallers, petites i mitjanes empreses (bàsicament del món de la construcció) aptes per ser reutilitzats o reciclats.
  • El descobriment i admiració per treballs de reconeguts creatius a partir de materials reutilitzats o reciclats, alguns d’ells amb el valor afegit de la seva contribució a la creació d’ocupació i reinserció de col·lectius marginats.

 

Interpretant aquesta idea gràficament sorgeix el disseny d’aquest nou espai i el desplegament gràfic corresponent.

Llegeix més ↓

 

 

 

 

I D E N T I T A T

 

Tipografia principal

 

Tipografia secundària

 

 

 

 

 

M E M Ò R I A

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P I C T O G R A M E S

 

 

 

Categories de materials

 

 

F U L L E T O N S

 

 

 

 

 

 

C A R T E L L S

 

 

 

 

M A G A T Z E M

 

 

 

 

 

E S T A M P A T   T I P O G R À F I C

 

 

 

G R À F I C A   A P L I C A D A   A   L’ E S P A I

 

 

 

 

 

 

W E B

 

 

 

 

P I C T O G R A M E S

 

 

 

 

Torna a projectes